Begivenheder 2023

Nytårskur d. 14. januar kl. 18:00

Pølse og oste bord, med mange lækkerier.

Klubben er vært for en øl/vand eller et glas vin.

Sæt et stort kryds i kalenderen, og kom med til

en hyggelig og festlig aften, med meget snak og hygge,

og lidt godt at spise. Vi starter kl. 18:00.

Vi vil gerne af hensyn til indkøb have tilmelding
senest fredag den 6-1 men gerne før.

Prisen i år bliver 50 Kr.

Tilmelding til 
Birgit tlf: 28442037;bipe0601@gmail.com
eller
Dorte dorte.ravnoe@gmail.com

Med julehilsen Aktivitetsudvalget

 

Vi hygger os til nytårskuren 2023

Foredrag d. 8. februar kl.19:00, klubaften

Sejltur langs det sydlige Sverige og over Christiansø hjem.

Niels Søllested og Jan Andersen fortæller i ord og billeder om deres tur.

Foredrag om tur til Sydsverige d. 8/2-2023
Niels Søllested og Jan Andersen

Fastelavn d. 19. februar kl. 14:00 med tøndeslagning

Igen i år holder bådeklubben fastelavn med tøndeslagning og hvad vi ellers kan finde på.

Det er ved klubhuset og starter kl. 14.00.

Der er tøndeslagning og vi finder to kattekonger som får krone på. Der er mange, mange lækkerier i tønden.

Bagefter er der varm kakao og boller i klubhuset til 30 kroner. Derefter hygge.

Alle er velkomne

Fastelavn d. 19. februar kl. 14:00 med tøndeslagning
Fastelavn blev afholdt i godt vejr og med godt humør.
Tak til alle fremmødte og dem der sørgede for det praktiske.

BÅDMESSE LØRDAG d.4. marts.

FÆLLESTUR AFLYST 
Se messesiden

Dagene bliver længere dag for dag og det begynder at trække mod vandet og bådene skal gøres klar til endnu en sæson

– Det første rigtige forårstegn er bådmessen i Fredericia. Vi har lejet en bus til 50 personer så der skulle være plads til halvdelen af Bådeklubben – først til mølle..

8.00     Afgang fra Reersø Bådeklub (der er kaffe, lille opkvikker og morgenmad i bussen)

9.45     Ankomst Bådmessen Fredericia

15.00   Afgang fra Bådmessen

17.00   Hjemkomst Reersø

For denne dejlige dag med bustur, morgenmad i bussen, en lille opstrammer og indgangsbillet til Bådemessen skal man bøde 500,-kr. pr. person.

For at vi ikke skal tørre helt ind, vil der kunne købes øl og vand i bussen til 10.00 pr. stk.

Tilmelding til Niels Henrik Rossing
kasser@reersoe-baadeklub.dk

Foredrag d. 15. marts kl. 19:00, Klubaften

Grønland set fra båd og land.

Bent Frederiksen fortæller om sit ophold på Grønland i ord og billeder.

Bent L. Frederiksen fortalte med stor humor om sit virke på Grønland.

Grønland er med de udfordringer det kan give både professionelt og privat en anderledes del af rigsfællesskabet.

Søsætning af både på Reersø havn den 1. april 2023 med Henrik Kyndby kran.

Prisen er som sidste år.

Både på vogn ved kaj 0 – 5 T 600 kr. 5 – 10 T 800 kr.

Kørsel fra bådgård/græsmark 0 – 10 T 1100 kr.

Kørsel fra hjem aftales med Henrik (mobil 7125 2455)

Søsætning starter kl. 07,00
Både på vogn søsættes først.

Ejer eller repræsentant skal være til stede.

Tilmelding til Jens Christensen 2234 0497

Også gerne dem skal der køres fra hjem.

Betaling opkræves kontant af Niels Henrik Rossing

Søsætning af både med Herrestrup kran d. 14. og d. 27. april

Isætning fra bådevogn ………………………………Max. 5 tons 600 kr.
Isætning fra bådevogn……………………………… Max. 7 tons 800 kr.
Kørsel fra bådegård…………………………………. Max 6 tons 34 fod 1100 kr.
Priser på kørsel, som ikke er på havnens område aftales med Kurt på telefon 40646792
 
Vi skulle gerne op på 12 – 16 stykker pr. dag for at kunne få det til at lykkes.
 
Du skal melde dig til hos Freddy på kasserer@reersoe-baadelaug.dk eller sms på 30289890
 
Han skal bruge dit navn, bådnavnet og hvor båden skal afhentes eller om den står på bådvogn som du selv kommer hen til kranvognen med.

Informationerne lægges i et regneark, og du får senere besked om hvornår du skal være klar.
 
Det bliver primært Sammi og Freddy Borre der vil være som hjælpere ved søsætningerne

Strøm til båden

Hvis Du vil bruge strøm på din båd, kan bimålere udleveres på havnekontoret mod et depositum på 600 kr.
Pga. stigende elpriser er vi nødsaget til dette.
Med venlig hilsen
Havnebestyrelsen
 
Havnekontoret har ikke faste åbningstider, men hvis I ringer på tlf. 40 57 30 03 eller tlf. 23263931 så bliver I hurtigt betjent.
Med venlig hilsen
Klubbestyrelsen

505 mesterskab d. 3. og 4. Juni

I forbindelse med det mesterskab der afholdes på Reersø d. 3. og 4, juni har vi brug for nogle hjælpere:
Ekstra besætning til dommerbåd
Personer til at sejle de 3 RIB´er begge dage
Personer til at servere moleøl og pølser begge dage.

Meld tilbage med hvad i kan hjælpe med og tid og dato.
Meld tilbage med tøjstørrelse da vi udleverer poloer for at reklamere for klubben.

Meld tilbage til 
Niels-Henrik Rossing kasser@reersoe-baadeklub.dk SMS Tlf. 21755526 eller
Chresten Marstrand chresten@post1.tele.dk SMS Tlf. 40519800

Der vil være åben tors.-søn. hver uge den kommende månede fra kl. 11 – 19.
og når højsæsonen kommer vil der være åbent alle ugens 7 dage.
Kom og være med til at støtte et godt tiltag på Reersø.

Kapsejlads

Kapsejladsen starter op med planlægningsmøde onsdag d. 26. april kl. 19:00 for alle interesserede
Første sejlads d. 3. maj

Standerhejsning d. 13. maj

Standerhejsning kl. 17.00.

Klubben er vært for ”en lille en”, hvor vi byder den nye sejlersæson velkommen.

Kl. 18.00. Går vi til bords, hvor vi byder på stegt flæsk med persille sovs.

Birgit laver en rabarberkage til dessert.

Husk at medbringe tallerken, kniv, gaffel og glas.

Øl, vand og vin til klubbens priser.

Prisen pr. kuvert: 75 kr. for medlemmer af bådklubben, og 150 kr. for ikke medlemmer. Der betales på dagen, enten kontant eller på mobile pay.

Tilmelding er nødvendig til Birgit: 28442037/ mail: bipe0601@gmail.com

eller Dorte: 21654463/ mail: dorte.ravnoe@gmail.com

 S.U. senest d. 7/5-23.

Vel mødt og vi glæder os til at se jer alle sammen.

Reersø Bådeklub.

505 joller mesterskab 3. og 4. juni

Start fredag den 02/06 2023

  1. 17.00 til 19.00 med registrering og opmåling
    Der er pt. tilmeldt 21 både, og vi regner med 2 personer pr. båd. det vil sige at der kommer ca. 42 personer i løbet af fredagen og lørdag morgen. Mange vil bo i telte, campingvogne oppe på campingpladsen.

Lørdag den 03/06
08.00 til 09.30 registrering af de sidste.
10.00 skippermøde
11.00 sejlads start, bådene sættes i vandet i slæbestedet. Bådene sættes i vandet om morgenen og tages op efter endt sejlads. Vi må bruge hele pladsen dernede.

Søndag den 04/06
kl.10.00 sejlads start
Herefter uddeling af præmier som gøres af formanden fra 505 klubben.
Mange ting er i spil. Dommerbåde, rejse telt, borde, stole, morgenmad, dinner, grill efter sejlads, registrering og rigtig mange flere ting.
Der er behov for mange hænder for at det kan lykkes.
Har du lyst til at give en hånd med enten i planlægningen eller en af dagene bedes du kontakte bestyrelsen.
En rigtig god og positiv indstilling fra Reersø Havns side gør at vi overhovedet kan påtage os et så stort og pladskrævende arrangement.

Kom på havnen disse dage, der vil være meget at se på.

505 joller mesterskab 3. og 4. juni

Grill aften d. 16 juni AFLYSES.
Grundet afbrændings-,grill- og optændingsforbud i kommunen aflyses arrangementet

Jan E. Pedersen tænder op i grillen kl . 19:00.
Kom med hvad I vil have på grillen, så får vi en hyggelig stund.
Der vil være musik til hyggen.

Det vil være en stadig tilbagevendende begivenhed for at støtte fælleskabet på kajen og med gæstesejlerne

d. 11. august. kl. 19:00
Bådklubben holder gang i grillen, medbring selv hvad du vil spise og drikke og lad os se om vi ikke kan få en hyggelig snak.
Hvis du bare vil høre om sejlads og mulighederne for at deltage er du også velkommen til at kigge forbi.

Åbent for alle.

Vi hyggede os sammen med gæstesejlere fra Svendborg og Kerteminde

D. 25. august kl. 19:00 tænder vi grillen igen

Bådklubben holder gang i grillen, medbring selv hvad du vil spise og drikke og lad os se om vi ikke kan få en hyggelig snak.
Hvis du bare vil høre om sejlads og mulighederne for at deltage er du også velkommen til at kigge forbi.

Åbent for alle.

Vi hyggede os endnu en gang med gæstesejlere

Efterårskapsejlads 2023

Hermed inviteres alle medlemmer af bådklubberne på Reersø til Efterårskapsejlads!

Lørdag d. 23. september 2023 kl. 8.00 – ca. 17.00

Program for dagen:

8.00 – 9.00        Registrering og morgenmad

8.15 – 8.30        Skippermøde med orientering om dagens sejladser

9.00 – 12.00      Kapsejlads 1. afdeling – Første start kl. 9.00

12.00 – 13.00    Skafning – Kammeratligt hygge og samvær.

13.00 – 15.30    Kapsejlads 2. afdeling – Første start kl. 13.00

16.00 – 17.00    Præmieoverrækkelse og afslutning med kaffe/kage (Tidspunktet tilpasses sidste båd i mål)

Banen:                Vores sædvanlige kapsejladsbane.

Banevalg, om sejlingsretning og respittabel oplyses på skippermødet kl. 8.15

Den valgte baneretning offentliggøres med en SMS til deltagerne. (Husk at oplyser telefonnr.)

Startlinje:          Vores sædvanlige startlinje. Start mod vest – bøje til bagbord.

Mållinje:             Vores sædvanlige mållinje. Bøje til styrbord – sejlretning Øst.

Distance:            Ca. 7,5 Sømil (samme som vores lange kapsejladsbaner – derfor respittiderne derfra).

Starttider:         Der sejles med respitten forud. Respittabel udleveres ved skippermødet.

Tidsfrist:             Oplyses på skippermødet (Afhængig af vejret).

Aflysning:           Sejladsen aflyses ved vindhastighed på skippermødet over 12 m/s.

Præmier:           Der er præmie for 1., 2. og 3. pladsen.

Startgebyr:        Pr. båd – kr. 100,00

Skafning:            Der betales kr. (150,00) ved skippermødet pr. deltager til spisning.

Prisen inkluderer morgenmad,  middagsmad samt kaffe og småkage ved afslutning. øl/vand kan købes til sædvanlige lave priser.

Tilmelding:         Senest onsdag d. 20. september 2023 til

                            Mogens Juul Nielsen 20 33 37 41, mail mogensjuul1951@gmail.com, eller

                            Niels Henrik Rossing 21 75 55 26, mail. kasser@reersoe-baadeklub.dk

Vel mødt!

Kapsejladsudvalget

Mogens Juul Nielsen 20 33 37 41 / Niels Henrik Rossing 21 75 55 26medlemmer på Reersø 

Banekort

Start og mållinie

Optagning af både på Reersø havn den 7. oktober 2023 med Henrik Kyndby kran.

Prisen er som i foråret

Både på vogn ved kaj _____________0 – 5 T 600 kr.
_________________________________5 – 10 T 800 kr.

Kørsel til bådgård/græsmark __0 – 10 T 1100 kr.

Kørsel til hjem aftales med Henrik (mobil 7125 2455)

Optagning starter kl. 07:00 både på vogn først.

Ejer eller repræsentant skal være til stede.

Tilmelding til Jens Christensen 2234 0497

Også gerne dem der skal køres hjem.

Betaling opkræves kontant af Niels Henrik Rossing

Bådoptagning foretages af Herrestrup 12/10 og 27/10.

Start omkring kl. 7.30 begge dage.

Der er ny chauffør i år, med Kurt som “hjælper”.

Pris aftales med Kurt på dagen.

Der skal afgives tilmelding om ønske af optagning senest 1/10 til Lise Borre Hansen pr. mail til:

liseborre79@gmail.com  eller sms til: 20746039

Du skal oplyse om hvilken båd du har – om den skal direkte på en bådevogn – på et stativ på havnen – eller hvilken adresse den skal køres til.

 Evt. spørgsmål rettes til Lise Borre Hansen som har dialogen med Herrestrup.

Efterårssejladsen blev afviklet i godt sejlvejr.

Resultatet blev:

1. præmie: Jon Møller Andersen

2. præmie: Kent Bang Jensen

3. præmie: Svend Åge Jensen

 

Foredrag d. 1/11 kl. 19:00

Foredrag ved Pernille & Bent Yde

Vores medlemmer Pernille & Bent Yde har gennem de sidste 20 år arbejdet som naturfotografer, dykkere og filmmagere og har produceret en lang række film og Tv-programmer om natur, miljø og populærvidenskab.

De har sejlet i kølvandet af Achton Friis og beskrevet livet på danske småøer og de har produceret film om naturen på land, i ferskvand og i havet – både herhjemme og ude i verden.

Onsdag d. 1. november fortæller Bent og viser filmklip fra forskellige filmproduktioner om hvordan det er at arbejde som naturfotograf og om at producere naturfilm og at arbejde som rejsende filmmager både herhjemme og ude i verden under vanskelige og strabadserende forhold.

Det bliver en hyggelig og underholdende aften med sjove historier og godt selskab.

Endnu en hyggelig klubaften med ca. 30 deltagere

Generalforsamling d. 18/11 kl. 15:30

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling til afholdelse i klubhuset
lørdag den 18/11 2023 kl. 15:30.

Der indkaldes samtidig til ekstraordinær generalforsamling der afholdes umiddelbart efter den ordinære, med henblik på ændring af vedtægterne.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde, senest 14 dage før generalforsamlingen.

Forslagene optages på dagsordenen, som bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen.

Reersø d. 25. oktober 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen.

Efterfølgende standernedhaling kl. 17:30 og middag kl. 18:00

Standernedhalining kl. 17.30.

Klubben er vært for ”en lille en”, hvor vi siger tak for denne sejlersæson.

Kl. 18.00. Går vi til bords, hvor der bydes på en menu bestående af.:

Røget lakseroulade med lunt brød og smør
Hvidløgsmarinerede rejer, lunt brød og smør

Tyndsteg med blandet salat og pasta vendt i urtedressing
Frikadeller og kold kartoffelsalat
Hjemmebagte frugtstænger med vanilje creme fraiche

Husk at medbringe tallerken, kniv, gaffel og glas.

Øl, vand og vin til klubbens priser.

Prisen pr. kuvert: 100 kr. for medlemmer af bådklubben, og 200 kr. for ikke medlemmer i følge med medlemmer. Der betales på dagen, enten kontant eller på mobile pay.

Tilmelding er nødvendig til Birgit: 28442037/ mail: bipe0601@gmail.com

eller Dorte: 21654463/ mail: dorte.ravnoe@gmail.com

S.U. senest d. 10/11-23 kl. 12.

Vel mødt og vi glæder os til at se jer alle sammen.

Generalforsamling d. 18/11 kl. 15:30

Generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden.
Der blev valgt en ny bestyrelse med islæt af nyt blod.
Peter Hansen, John Hansen, Niels Henrik Rossing -Flemming Rasmussen og Chresten Marstrand skal lede os videre indtil næste generalforsamling der afholdes i første kvartal 2024.
Jan Andersen vandt fiduspokalen for at sætte sin båd i vandet med hul i bunden.

Efterfølgende blev der råbt hurra for klubben mens vi strøg standeren.

Aftenen sluttede med middagen der blev indtaget med godt humør og god snak.

Julebanko d. 6/12

På trods af vejrliget var mange mødt op til en hyggelig aften med mange gode præmier.
Specielt var der mange gavekort at vinde.

Vi takker sponsorerne:
Luve, Rema 1000, Fri bike Gørlev, Brugsen Gørlev, Bryggeriet Reersø, Reersø kro, Gørlev legetøj,  Meripol, Flemming Din tøjmand, Vandbæreren, Tempo både
 XL-byg, Jesper Marineservice, Punkt 1, Musholm lax,  Mindegården

Reersø bådeklub ønsker alle medlemmer, Reersø bådelaug, Musholm laks, Havnebestyrelsen og alle på havnen en
Glædelig jul og et godt nytår.

Nytårskur lørdag d. 13. januar

Pølse og oste bord, med mange lækkerier.

Klubben er vært for en øl/vand eller et glas vin.

Sæt et stort kryds i kalenderen, og kom med til

en hyggelig og festlig aften, med meget snak og hygge,

og lidt godt at spise. Vi starter kl. 18:00.

Vi vil gerne af hensyn til indkøb have tilmelding
senest fredag den 5-1 men gerne før.

Prisen i år bliver 100 Kr.

Tilmelding til
Birgit tlf: 28442037;bipe0601@gmail.com
eller
Dorte dorte.ravnoe@gmail.com

Med julehilsen Aktivitetsudvalget