Reersø Bådeklub

Havnekranen til orientering

Som alle nok ved er havnekranen overgået til Reersø Havn. De står nu helt for driften af den.

Det er stadig de samme som må og kan køre den, Carl, Ib, Lars og Freddy.

Havnen har indkøbt et nyt aluminiumsåg, som er godkendt og 0,50 m bredere end det gamle.
Der bliver lavet en vogn til transport af åget, og efter endt brug skal den ind i bådgården igen.
Hydraulikken på kranen bliver repareret og forbedret så den får blødere bevægelser.

Der vil være materiel til afspærring ved brug af kranen.

Husk det er bådens forsikring der skal dække ved en eventuelt skade på båd eller mast.

Poul..


Copyright 2018 - Reersø Bådeklub - All Rights Reserved.