Reersø Bådeklub

Til alle bådeejere i Reersø Havn
Fra Fonden Reersø Havn har vi modtaget dette brev:
Af forsikringsmæssige årsager har Fonden Reersø havn d.d. meddelt Musholm A/S , at Fonden ikke fremover
ønsker at benytte virksomhedens havnekran til af og påsætning af lystbåde master, bådeløft etc. Fonden Reersø 
Havn ønsker kun at benytte kranen til "nødløft".
Umiddelbart er det usikkerheden om erstatning ved uheld, hvor Fonden Reersø Havn kan gøres ansvarlig
ved betjeningsfejl/materielskade/personskade.
Med venlig hilsen 
Fonden Reersø Havn
Jens Sørensen
Formand
Fra Reersø Bådeklubs bestyrelse er der fuld forståelse for denne beslutning, da vi selv ville være i samme situation med de 
gældende forsikringsbetingelser.
Fonden Reersø Havn og Reersø Bådeklub arbejder sammen for at finde en løsning på problemet, men indtil videre 
må mastekranen IKKE bruges. Vi skal fra Havnen og Bådeklubben henstille til at alle hjælper (som altid) med masteløft
og får snakket sammen med vognmændene om at der nu også skal mast med i løftene.
Med venlig hilsen
Reersø BådeklubCopyright 2018 - Reersø Bådeklub - All Rights Reserved.