Meddelelser

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling til afholdelse i klubhuset lørdag den 9/3 2024 kl. 14:00.
For deltagere i generalforsamlingen plus eventuelt ledsager er bestyrelsen vært ved et par stykker smørrebrød og drikkelse kl. 13:00.
Tilmelding er nødvendig senest tirsdag d. 5/3 til Chresten Marstrand formand@reersoe-baadeklub.dk eller sms til 40519800.
Husk service.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde, senest 14 dage før generalforsamlingen.

Forslagene optages på dagsordenen, som bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen Bestyrelsen.

Begivenheder

Søsætning

Søsætning af både på Reersø havn den 6. april 2024 med Henrik Kyndby kran.

Prisen er som sidste år.
Både på vogn ved kaj 0 – 5 T 600 kr.          5 – 10 T 800 kr.

Kørsel fra bådgård/græsmark                     0 – 10 T 1100 kr.
Kørsel fra hjem aftales med Henrik (mobil 7175 2455)

Søsætning starter kl. 07,00 både på vogn søsættes først.
Ejer eller repræsentant skal være til stede.
Tilmelding til Jens Christensen 2234 0497
Også dem der køres fra hjem.
Betaling opkræves kontant af Niels Henrik Rossing.

Kontakt

Henvendelse ang. bådeplads/ venteliste/ slæbestedskort rettes til:
Jens G. Sørensen : 23263931
Tonny Sørensen : 24231324
Havnens telefon : 40573003