Meddelelser

Vi følger op på successen fra sidste år

Fredag d. 7. juni. kl. 19:00 starter vi grillen op igen
Det vil være en tilbagevendende begivenhed den 1. fredag i måneden resten af sæsonen
Bådklubben holder gang i grillen, medbring selv hvad du vil spise og drikke og lad os se om vi ikke kan få en hyggelig snak.
Hvis du bare vil høre om sejlads og mulighederne for at deltage er du også velkommen til at kigge forbi.

Åbent for alle.

Begivenheder

Datoen for klubturen nærmer sig, Ballen eller ved dårligt vejr Musholm.

Interesserede bedes tilmelde sig til Peter Hansen på tlf. 40 21 27 58 eller mail: hphansendk.dk@gmail.com

Kære medlemmer.

Bestyrelsen har modtaget en opfordring til at arrangere en fælles tur til Ballen på Samsø. Den har vi vendt og fundet frem til datoen d.14. til 16. juni.
turen er på ca 26 sømil. Hvis vi regner med en gennemsnitsfart på 5 kn. er det godt 5 timers sejlads.
For at evt. mindre øvede i længere sejladser kan få et tryg oplevelse foreslår vi en samlet afgang kl. 10 om formiddagen og sejladsen afviklet som en lidt løs eskadresejlads, i dette tilfælde indenfor kendingsafstand af hinanden – en fordel ved at sejle i samlet/semisamlet flok er at vi er mere sikre på hurtig assistance i tilfælde af havari, ingen lades tilbage. 

Deltagere der har ønske om lidt mere fart kan afgå senere.
Bestyrelsen vil forsøge at tage kontakt til Ballen for at høre om der forefindes faciliteter som vi kan benytte os af til fælles spisning af medbragt om aftenen, mere herom vil fremkomme senere. Vi tager en overliggerdag i Ballen og sejler hjem efter samme skema som udturen.

I tilfælde af uhensigtsmæsigt vejr, f.eks udsigt til middelvind over 6 m/sek fra den nordlige del af kompasrosen på udturen og fra den sydlige del af kompasrosen på hjemturen, forbeholder vi os retten til at ændre destinationen. Vi gider ikke hårde kryds for sejlbådene, det er fornøjelse ikke en flugt og en fællestur til Musholm kan også være en god oplevelse.

Vi er opmærksomme på at ture med start fredag kan være en hindring for at medlemmer i arbejde kan deltage, derfor vil vi efter sommerferien holde klubtur til en nærmere destination, Nyborg, hvortil vi også afgår kl 10 men om lørdagen, med hjemsejlads søndag. Mere herom senere.


Klubtur

Kære medlemmer.

Bestyrelsen har modtaget en opfordring til at arrangere en fælles tur til Ballen på Samsø. Den har vi vendt og fundet frem til datoen d.14. til 16. juni.

Turen er på ca 26 sømil. Hvis vi regner med en gennemsnitsfart på 5 kn. er det godt 5 timers sejlads.
For at evt. mindre øvede i længere sejladser kan få et tryg oplevelse foreslår vi en samlet afgang kl. 10 om formiddagen og sejladsen afviklet som en lidt løs eskadresejlads, i dette tilfælde indenfor kendingsafstand af hinanden – en fordel ved at sejle i samlet/semisamlet flok er at vi er mere sikre på hurtig assistance i tilfælde af havari, ingen lades tilbage. 

Deltagere der har ønske om lidt mere fart kan afgå senere.
Bestyrelsen vil forsøge at tage kontakt til Ballen for at høre om der forefindes faciliteter som vi kan benytte os af til fælles spisning af medbragt om aftenen, mere herom vil fremkomme senere. Vi tager en overliggerdag i Ballen og sejler hjem efter samme skema som udturen.

I tilfælde af uhensigtsmæsigt vejr, f.eks. udsigt til middelvind over 6 m/sek fra den nordlige del af kompasrosen på udturen og fra den sydlige del af kompasrosen på hjemturen, forbeholder vi os retten til at ændre destinationen. Vi gider ikke hårde kryds for sejlbådene, det er fornøjelse ikke en flugt og en fællestur til Musholm kan også være en god oplevelse.

Vi er opmærksomme på at ture med start fredag kan være en hindring for at medlemmer i arbejde kan deltage, derfor vil vi efter sommerferien holde klubtur til en nærmere destination, Nyborg, hvortil vi også afgår kl 10 men om lørdagen, med hjemsejlads søndag. Mere herom senere.

 

Kontakt

Henvendelse ang. bådeplads/ venteliste/ slæbestedskort rettes til:
Jens G. Sørensen : 23263931
Tonny Sørensen : 24231324
Havnens telefon : 40573003