Meddelelser

Begivenheder

505 joller mesterskab 3. og 4. juni

Start fredag den 02/06 2023

  1. 17.00 til 19.00 med registrering og opmåling
    Der er pt. tilmeldt 21 både, og vi regner med 2 personer pr. båd. det vil sige at der kommer ca. 42 personer i løbet af fredagen og lørdag morgen. Mange vil bo i telte, campingvogne oppe på campingpladsen.

Lørdag den 03/06
08.00 til 09.30 registrering af de sidste.
10.00 skippermøde
11.00 sejlads start, bådene sættes i vandet i slæbestedet. Bådene sættes i vandet om morgenen og tages op efter endt sejlads. Vi må bruge hele pladsen dernede.

Søndag den 04/06
kl.10.00 sejlads start
Herefter uddeling af præmier som gøres af formanden fra 505 klubben.
Mange ting er i spil. Dommerbåde, rejse telt, borde, stole, morgenmad, dinner, grill efter sejlads, registrering og rigtig mange flere ting.
Der er behov for mange hænder for at det kan lykkes.
Har du lyst til at give en hånd med enten i planlægningen eller en af dagene bedes du kontakte bestyrelsen.
En rigtig god og positiv indstilling fra Reersø Havns side gør at vi overhovedet kan påtage os et så stort og pladskrævende arrangement.

Kom på havnen disse dage, der vil være meget at se på.

Grill aften d. 16 juni

Jan E. Pedersen tænder op i grillen kl . 19:00. Kom med hvad I vil have på grillen, så får vi en hyggelig stund.

Det vil være en stadig tilbagevendende begivenhed for at støtte fælleskabet på kajen og med gæstesejlerne

Kontakt

Webmaster:
Chresten Marstrand
mailto:webmaster@reersoe-baadeklub.dk